Շեֆ խոհարարը պատրաստում է` Շիրակի պոչով չանախ - Արարատյան խոհանոց Սեդրակ Մամուլյանի հետ

Այլ թողարկումներ