Շեֆ խոհարարը պատրաստում է` Շիրակի կոլոնդրակ - Արարատյան խոհանոց Սեդրակ Մամուլյանի հետ

Այլ թողարկումներ