«Երկիրն այսօր». հենց այս սկզբունքով  լուսաբանում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները:

Յուրաքանչյուր օր համակողմանի և թարմ լրատվություն,  օպերատիվ լուսաբանում և հանրային հնչեղություն ստացած թեմաների յուրօրինակ մեկնաբանություն:

Երկուշաբթիից-կիրակի ՝  02։30, 04։30, 06։30, 07։30, 08։30, 10։30, 12։30, 14։30, 18։30, 20։30, 22։30

Թողարկումներ

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-16

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․04․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 31․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-04-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․03․2021

1 տարի առաջ - 2021-03-15