«Երկիրն այսօր». հենց այս սկզբունքով  լուսաբանում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները:

Յուրաքանչյուր օր համակողմանի և թարմ լրատվություն,  օպերատիվ լուսաբանում և հանրային հնչեղություն ստացած թեմաների յուրօրինակ մեկնաբանություն:

Երկուշաբթիից-կիրակի ՝  02։30, 04։30, 06։30, 07։30, 08։30, 10։30, 12։30, 14։30, 18։30, 20։30, 22։30

Թողարկումներ

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․03․2022

1 տարի առաջ - 2022-03-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․02․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 31․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-02-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․01․2022

1 տարի առաջ - 2022-01-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-31