«Երկիրն այսօր». հենց այս սկզբունքով  լուսաբանում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները:

Յուրաքանչյուր օր համակողմանի և թարմ լրատվություն,  օպերատիվ լուսաբանում և հանրային հնչեղություն ստացած թեմաների յուրօրինակ մեկնաբանություն:

Երկուշաբթիից-կիրակի ՝  02։30, 04։30, 06։30, 07։30, 08։30, 10։30, 12։30, 14։30, 18։30, 20։30, 22։30

Թողարկումներ

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-30

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-29

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-29

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-28

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-26

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-25

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-23

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-22

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-22

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-20

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-18

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-18

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-17

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-15

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-15

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-13

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-11

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-10

ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․09․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 31․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-09-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-16

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-16

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․08․2021

1 տարի առաջ - 2021-08-02