«Երկիրն այսօր». հենց այս սկզբունքով  լուսաբանում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները:

Յուրաքանչյուր օր համակողմանի և թարմ լրատվություն,  օպերատիվ լուսաբանում և հանրային հնչեղություն ստացած թեմաների յուրօրինակ մեկնաբանություն:

Երկուշաբթիից-կիրակի ՝  02։30, 04։30, 06։30, 07։30, 08։30, 10։30, 12։30, 14։30, 18։30, 20։30, 22։30

Թողարկումներ

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․03․2021

2 տարի առաջ - 2021-03-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-16

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․02․2021

2 տարի առաջ - 2021-02-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-16

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․01․2021

2 տարի առաջ - 2021-01-13