«Երկիրն այսօր». հենց այս սկզբունքով  լուսաբանում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները:

Յուրաքանչյուր օր համակողմանի և թարմ լրատվություն,  օպերատիվ լուսաբանում և հանրային հնչեղություն ստացած թեմաների յուրօրինակ մեկնաբանություն:

Երկուշաբթիից-կիրակի ՝  02։30, 04։30, 06։30, 07։30, 08։30, 10։30, 12։30, 14։30, 18։30, 20։30, 22։30

Թողարկումներ

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․12․2020

2 տարի առաջ - 2020-12-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․11․2020

2 տարի առաջ - 2020-11-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 31.10․2020

2 տարի առաջ - 2020-10-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29.10․2020

2 տարի առաջ - 2020-10-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-16

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․09․2020

2 տարի առաջ - 2020-09-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 31․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-31

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․08․2020

2 տարի առաջ - 2020-08-15