«Երկիրն այսօր». հենց այս սկզբունքով  լուսաբանում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները:

Յուրաքանչյուր օր համակողմանի և թարմ լրատվություն,  օպերատիվ լուսաբանում և հանրային հնչեղություն ստացած թեմաների յուրօրինակ մեկնաբանություն:

Երկուշաբթիից-կիրակի ՝  02։30, 04։30, 06։30, 07։30, 08։30, 10։30, 12։30, 14։30, 18։30, 20։30, 22։30

Թողարկումներ

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-26

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․06․2021

1 տարի առաջ - 2021-06-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 31․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-31

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․05․2021

1 տարի առաջ - 2021-05-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․05․2021

2 տարի առաջ - 2021-05-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-28

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․04․2021

2 տարի առաջ - 2021-04-16