«Երկիրն այսօր». հենց այս սկզբունքով  լուսաբանում ենք Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները:

Յուրաքանչյուր օր համակողմանի և թարմ լրատվություն,  օպերատիվ լուսաբանում և հանրային հնչեղություն ստացած թեմաների յուրօրինակ մեկնաբանություն:

Երկուշաբթիից-կիրակի ՝  02։30, 04։30, 06։30, 07։30, 08։30, 10։30, 12։30, 14։30, 18։30, 20։30, 22։30

Թողարկումներ

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-22

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 14․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-15

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-14

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 07․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-08

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․12․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-12-01

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 24․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-24

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 18․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-19

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 17․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-18

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 16․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-17

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 15․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-16

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 13․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 12․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-13

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 11․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-12

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 10․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-11

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 09․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-10

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 08․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-09

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 06․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-07

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 05․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-06

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 04․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-05

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 03․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-04

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 02․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-03

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 01․11․2021

1 տարի առաջ - 2021-11-02

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 30․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-30

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 29․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 28․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-29

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 27․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 26․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-27

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 25․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-25

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 23․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 22․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-23

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 21․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-21

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 20․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-20

«ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» 19․10․2021

1 տարի առաջ - 2021-10-20