Անցյալից, ապրվածից զուրկ իշխանավորներն ու նրանց ավերը

Այլ թողարկումներ