Շեֆ խոհարարը պատրաստում է Աշտարակի բոզբաշ - Արարատյան խոհանոց Սեդրակ Մամուլյանի հետ

Այլ թողարկումներ