կարևոր
1312 դիտում, 3 ամիս առաջ - 2022-02-10 15:37

Արցախի Խերխանի դպրոցի մանկավարժական, ծնողական խորհուրդները հանրագրով պահանջում են չլուծարել դպրոցը

Արցախի Խերխանի դպրոցի մանկավարժական, ծնողական խորհուրդները հանրագրով պահանջում են չլուծարել դպրոցը

Արցախի Հանրապետությյան Մարտունու շրջանի Խերխանի հիմնական դպրոցի մանկավարժական, ծնողական խորհուրդների և տեղական ինքնակառավարման մարմնի կողմից ԱՀ Աժ նախագահ Արթուր Թովմասյանին ներկայացվել է հանրագիր՝ հայցելով ԱԺ նախագահի միջնորդությունը «Մարտունու շրջանի Խերխանի հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի լուծարման հարցի և մի շարք խնդիրների վերլուծման, վերանայման վերաբերյալ։

Արցախի Ազգային ժողովից հայտնում են, որ հանրագիրը կքննարկվի ԱՀ ԱԺ Գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովում։

Հանրագրի բովանդակությունն ամբողջությամբ լուսապատճենով.

Մար­տու­նու շր­ջա­նի Խեր­խան գյու­ղը հա­մար­վում է Ար­ցա­խի ա­մե­նա­հին գյու­ղե­րից մե­կը, այս­տեղ հնուց ի վեր ապ­րում էին աշ­խա­տա­վոր մար­դիկ։ Պա­տա­հա­կան չէ գյու­ղի ա­նու­ներ­խան, այ­սինքն՝ խեր՝ բա­րի և խան՝ աշ­խա­տա­վոր: Ա­րցա­խյան 44-օ­րյա պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քում հր­թի­ռահ­րե­տա­կո­ծու­թյան չի են­թարկ­վել, բայց մարդ­կա­յին կու­րուստ­ներ ու­նի. 3 զոհ և ան­հայտ 1 ճա­կը՝ Խա­տա­գիր։ Թշ­նա­մու վե­րահս­կո­ղու­թյան տակ է ան­ցել գյու­ղի երկ­րորդ հատ­վա­ծը՝ Կույր աղ­բյու­րի տա­րած­քը՝ 151 հա վա­րե­լա­հող, 200 հա ա­րո­տա­վայր։