կարևոր
2029 դիտում, 2 տարի առաջ - 2021-07-07 17:25

Աշխատանքային գրքույկները տարածքային կենտրոններ պետք է ներկայացնել նշված ժամկետներում

Աշխատանքային գրքույկները տարածքային կենտրոններ պետք է ներկայացնել նշված ժամկետներում

Աշխատանքային գրքույկներում առկա տեղեկատվությունը պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում ներառելու նպատակով Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը շարունակում է դրանց թվայնացման գործընթացը։ 

Միասնական սոցիալական ծառայության (ՄՍԾ) տարածքային կենտրոններ անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն այն աշխատակիցների աշխատանքային գրքույկները, ովքեր մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ն ունեն աշխատանքային պատմություն, և որոնց աշխատանքային գրքույկները դեռևս թվայնացված չեն: 

Արդեն իսկ թվայնացված աշխատանքային գրքույկները տարածքային կենտրոններ կրկին ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա:

Հիշեցնենք, որ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող անձանց աշխատանքային գրքույկները տարածքային կենտրոններ պետք է ներկայացնել հետևյալ ժամկետներում`

1) 1000 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուները` ծանուցումը ստանալուց հետո երեք ամսվա ընթացքում,

2) 300-1000 աշխատող ունեցող գործատուները՝ վեց ամսվա ընթացքում,

3) 100-300 աշխատող ունեցող գործատուները՝ ինն ամսվա ընթացքում,

4) 50-100 աշխատող ունեցող գործատուները՝ տասներկու ամսվա ընթացքում,

5) մինչև 50 աշխատող ունեցող գործատուները՝ տասնհինգ ամսվա ընթացքում։

Վերոնշյալ ժամկետներում աշխատանքային գրքույկները չներկայացրած գործատուների վրա տվյալ պարտականությունը կարող է դրվել դատական կարգով:

Մինչ աշխատանքային գրքույկները ՄՍԾ ներկայացնելը, անհրաժեշտ է հայերեն և ռուսերեն լրացված ենթաբաժինների գրառումների վերջին տողի հաջորդ տողում նշել լրացված բոլոր էջերի թիվը, ստորագրել և կնքել երկու ենթաբաժինները (առկայության դեպքում)՝ նշելով աշխատանքային գրքույկը լրացնող անձի զբաղեցրած պաշտոնը, անունը, ազգանունը: