կարևոր
2506 դիտում, 2 տարի առաջ - 2021-03-11 10:40

ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ ոչնչացնելու համար նախատեսված է տուգանք. Նախազգուշացում

ՀՀ Կարմիր գրքում գրանցված կենդանիներ ոչնչացնելու համար նախատեսված է տուգանք. Նախազգուշացում

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 91-րդ հոդվածի   համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության Կարմիր գրքում գրանցված հազվագյուտ եւ անհետացող կենդանիների տեսակները, նրանց բնակատեղերը, ձվադրման վայրերը եւ ձվերը, միգրացիոն ուղիները, բները եւ այլ շինվածքները ոչնչացնելը կամ այլ գործողություններ կատարելը, որոնք կարող են առաջացնել կամ առաջացրել են այդպիսի կենդանիների անկում, թվակազմի կրճատում կամ բնակության միգրացիայի խախտում, կամ էլ բացառիկ դեպքերում թույլատրված որսի պայմանների խախտմամբ դրանք որսալը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի ութսունապատիկի (80.000 ՀՀ դրամ) չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկի (150.000 ՀՀ դրամ) չափով` խախտողի անձնական  սեփականություն հանդիսացող այն առարկաների բռնագրավմամբ, որոնք հիշյալ խախտումները կատարելու գործիք են համարվել, կամ առանց դրանց բռնագրավման: