կարևոր
1605 դիտում, 2 տարի առաջ - 2020-04-21 13:31

2020-ի 3 ամիսներին տեսչական մարմինը ՀՀ ամբողջ տարածքում հայտնաբերել է 53 ինքնակամ կառույց

2020-ի 3 ամիսներին տեսչական մարմինը ՀՀ ամբողջ տարածքում հայտնաբերել է 53 ինքնակամ կառույց

2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական եւ հրդեհային անվտանագության տեսչական մարմնի քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության վարչության կողմից կատարվել է 635 դիտարկում եւ տեղազննում, որից 38-ը ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում:

Տեսչական մարմնի աշխատակիցները հաշվետու ժամանակահատվածում մասնակցել են ավարտված շինարարական 477 օբյեկտների շահագործման ընդունող հանձնաժողովների աշխատանքներին, որից 191-ը Երեւանում:

Վարչության կողմից տրամադրվել է ավարտական ակտերի վերաբերյալ 257 դրական եւ 194 բացասական եզրակացություն:

Տեսչական մարմնի աշխատակիցների կողմից վերահսկողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել են թվով 53 ինքնակամ կառույցներ՝ ՀՀ ամբողջ տարածքում։

Ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցառումներ բացահայտված խախտումները վերացնելու ուղղությամբ, այն է՝ մարզպետներին եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին տրամադրվել են իրազեկող բնույթի գրություններ:

Նշված ժամանակահատվածում Տեսչական մարմինն ուսումնասիրել է իրեն հասցեագրված քաղաքաշինական ոլորտին առնչվող ընդհանուր առմամբ 175 դիմում-բողոք եւ գրություն, որից 81-ը ստացվել է պետական կառավարման եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, իսկ 94-ը՝ տնտեսավարող սուբյեկտներից եւ քաղաքացիներից: Գրություններում եւ դիմումներում նշված հասցեներում կատարվել է մասնագիտական տեղազննություն, ստուգվել է իրականացվող շինարարական աշխատանքների, առկա քաղաքաշինական փաստաթղթերի տրման օրինականությունը եւ համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանն ու նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին: Նշված 175 դիմումներից հիմնավոր եղել է 122-ը, լուծում են ստացել 148-ը:

2020 թվականի առաջին եռամսյակում ստացված դիմում-բողոքների ուսումնասիրությունների, ինչպես նաեւ կատարված մշտադիտարկումների արդյունքում պարզվել է, որ խնդրահարույց եւ առավել կրկնվող քաղաքաշինական ոլորտում հանդիպող խնդիրները հիմնականում վերաբերվում են հետեւյալին.

  • ՀՀ կառավարության N 596 որոշմամբ հաստատված կարգերի շեղումներով համայնքների ղեկավարների կողմից ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների եւ շինարարության թույլտվությունների տրամադրմանը
  • Համայնքների ղեկավարների կողմից նախագծման թույլտվությանը (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքին) հակասող նախագծերի համաձայնեցմանը․
  • Կառուցապատողների կողմից նախագծային շեղումներով իրականացվող շինարարական աշխատանքներին:

Կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 30 արձանագրություն: Նշանակվել է 5.600.000 դրամի չափով վարչական տուգանք, որից գանձվել է 5.190.000 դրամը:

Քաղաքաշինության բնագավառում կայացված 7 վարչական ակտ բողոքարկվել է վերադասության կարգով, իսկ 1-ը՝ դատական:

Նշված եռամսյակում խորհրդատվություն է տրամադրվել թվով 237 տնտեսավարողների եւ քաղաքացիների, որից 90 դեպքում` Տեսչական մարմնի նախաձեռնությամբ: Տնտեսավարողների եւ քաղաքացիների կողմից առավել հաճախ տրվող հարցերը վերաբերում են․

  • շենք-շինությունների, ինչպես նաեւ հարակից հողամասերում կառուցվող շենքերի միջեւ եղած հեռավորություններին՝ հարաչափերին:
  • բնակարանների լուսավորության եւ ինսոլացիոն հաշվարկներին․
  • պատուհաններից դեպի հարեւանի տարածք տեսանելիության հետ կապված հարցեր
  • կառուցապատողների եւ հարեւան շենքերի սեփականատերերի միջեւ գրավոր համաձայնությունների հետ կապված հարաբերություններին.
  • շենք շինությունների նպատակային եւ գործառնական նշանակությյունների փոփոխության հարցերին.

Խորհրդատվական եւ իրազեկող բնույթի աշխատանքներ են իրականացվել նաեւ զանգվածային լրատվության միջոցներով։