Ցուցադրական պարապմունք՝ «Զինծառայողների սննդի ապահովումը դաշտային պայմաններում» թեմայով

Բացազատված ուսումնական կետերում ցուցադրվել է դաշտային պայմաններում սննդի պատրաստման և զինծառայողների սննդի ապահովման կարգը,
pn-snund

Նոյեմբերի 19-ին 2-րդ զորամիավորման թիկունքային ծառայություններն անցկացրել են «Զինծառայողների սննդի ապահովումը դաշտային պայմաններում» թեմայով ցուցադրական պարապմունքներ:

Բացազատված ուսումնական կետերում ցուցադրվել է դաշտային պայմաններում սննդի պատրաստման և զինծառայողների սննդի ապահովման կարգը, իրականացվել են պարապմունքների ծրագրով նախատեսված այլ միջոցառումներ:

*

*