Զոհված և հաշմանդամ զինծառայողների 223 ընտանիք բնակարան կստանա

Բնակարանային պայմանների ապահովման նպատակով կհատկացվի 1,5 մլրդ դրամ:
norakaruyc

ՀՀ կառավարությունը զոհված, առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամ զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանների ապահովման նպատակով կհատկացնի 1,5 մլրդ դրամ:

Մասնավորապես, 1.5 մլրդ դրամ հատկացումների շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքում իրականացնել 974 մլն 724 հազ. դրամ արժեքով 76 բնակարանների ձեռքբերում և 525 մլն 276 հազ. դրամ արժեքով 147 ընտանիքների անհատույց պետական ֆինանսական աջակցության գծով ՀՀ մարզերում բնակարանների գնման վկայագրերի տրամադրում:

ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արտակ Զաքարյանը նշեց, որ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրով հաշվառման մեջ գտնվող զոհված (մահացած) և առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի հաշմանդամ զինծառայողների բնակարանի կարիքավոր 2000 ընտանիքներից 2017թ-ին անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն և բնակարան կտրամադրվի 223 ընտանիքների կամ կարիքավորների 11,2 տոկոսին:

*

*