Դատական համակարգի վերափոխումներ. ՀՅԴ-ի հայեցակարգային թեզիսները

«Անցումային արդարադատությունը Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից է...»
hyd

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ

1. Անցումային արդարադատությունը Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգի կարևորագույն հարցերից է: Թեև արդարադատության համակարգի բարեփոխումները մշտապես կարևորվել են՝ անցնելով մի քանի փուլ, սակայն դրանց գործադրումն ու արդյունքները մասնագիտական, ինչպես նաև հանրային ընկալումներում գնահատվում են ոչ բավարար:

2. 2018թ. համաժողովրդական պահանջն ընձեռել է մեր պետականությունն ու հասարակությունը որակական նոր հանգրվանի հասցնելու հնարավորություն, որի հաջողությունը մեծապես պայմանավորված է ներհասարակական և ներքաղաքական հավասարակշռված քայլերով՝ քաղաքական, իրավական և ինստիտուցիոնալ համակարգված գործողություններով։

Շարունակությունը՝ այստեղ։ 

*

*