Կարմիր խաչը Լոռիում իրականացնում է աշխատանքեր՝ աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում

Ծրագիրն իրականացնելու համար, որպես թիրախ ընտրվել է Լոռու մարզը:
«Կառուցենք կայուն եվ անվտանգ համայնքեր» ծրագրի շրջանակում Հայակական կարմիր խաչ ընկերությունը Ավստրիական կարմիր խաչի հետ համատեղ իրականացնում է աշխատանքեր աղետների ռիսկի նվազեցման ոլորտում:
Մասնավորապես կամավորների օգնությամբ, կազմակերպվում են աշխատանքներ բնակչության աղետների պատրաստվածության բարձրացման ու հանրային իրազեկման ուղղղությամբ: Ծրագիրն իրականացնելու համար, որպես թիրախ ընտրվել է Լոռու մարզը` հատկապես հաշվի առնելով 1.988-ի Սպիտակի երկրաշարժը:

*

*