Ծառայությունների ոլորտում դեկտեմբերին գրանցվել է գների 0.2% հավելաճ

2016թ. դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ արձանագրվել է ծառայությունների սակագների հավելաճ:
vijakagrutyun

Բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ոլորտում 2016թ. դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ արձանագրվել է սակագների 0.2% հավելաճ, ինչը մեծապես պայմանավորվել է հանրային սննդի, իրավական ու բանկային, հանգստի կազմակերպման ծառայությունների սակագների հավելաճով: Սա փաստումկ է պաշտոնական վիճակագիրը: Հանրապետության դիտարկված բոլոր քաղաքներում 2016թ. դեկտեմբերին նոյեմբերի համեմատ արձանագրվել է ծառայությունների սակագների հավելաճ:

*

*