Նոր սերունդ, արդար Հայաստան, ապահով ուսանող

ՀՅԴ-ն ուսանողական միություն ծրագիրն՝ ուսանողների համար։