ՀՅԴ-ի ծրագրի առողջապահական բաղադրիչները՝ բժիշկ թեկնածուների ներկայացմամբ

ՀՅԴ-ի նախընտրական ծրագրի առողջապահական առանցքային առաջարկներից է բժշկական ապահովագրության ներդրումն է։