ՀՅԴ 128-ամյակի տոնակատարություն` Ֆրեզնոյում

ՀՅԴ «Սողոմոն Թեհլիրհան» կոմիտէութիւնը մեծ հանդիսութեամբ նշեց․․․
hyd-frezno

ՀՅԴ «Սողոմոն Թեհլիրհան» կոմիտէութիւնը մեծ հանդիսութեամբ նշեց կուսակցութեան 128ամեակը Ֆրեզնոյի մէջ: Ֆրեզնօն եզակի դրութիւներ ունի եւ ՀՅԴ գործիչներ նկատած են այդ եւ այստեղ ունեցած են արդիւնաւէտ գործունէութիւն: Ուիլեըմ Սարոյեան ֆրեզնօն ընտրած է իր մնայուն տունը, Անդրանիկը Ֆրեզնօ նախընտրած է ապրիլ, իսկ Սողոմոն Թեհլիրեան իր կեանքի վերջին տարիներուն Ֆրեզնօ ապրած է. անոր շիրիմը եւ յուշարձանը կոմիտէութիւնը գուրգուրանքով կը պահէ:

Նախքան կեդրոնական ձեռնարկներուն սկսիլը, «Թեհլիրեան» կոմիտէութեան շարքերը համալրեցին նորագիր երիտասարդներ: Երդման արարողութեան ներկայ գտնուեցան շրջանիս Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչները՝ առաջնորդութեամբ Քարմէն Օհանեանի: Ուխտեալ ընկերներուն կնքահայրն էր վեթերան ընկեր Եդուարդ Մկրտիչեան: Ան իր ամփոփ խօսքով շեշտեց նորագիրներուն դաշնակցութեան միջոցաւ ազգին ծառայելու յանձնառութիւնը:  Ան յորդորեց անոնց՝ նուիրումով եւ պատրաստակամութեամբ ծառայել ազգին:

Ընկերներու այս հանդիպման աւարտին, անոնք վերադարձան աշխատանքի՝ կազմակերպելու «Ասպարէզ» կեդրոնին մէջ, երեկոյան երգահանդէսը, որ նուիրուած էր ՀՅԴի 128ամեակին:

Սոյն ձեռնարկը վստահուած էր Հայ Երիտասարդաց Դաշնակցութեան «Գէորգ Չաւուշ» ուխտի երիտասարդներուն, որոնք լաւագոյնս կատարեցին իրենց վս-տահուած առաքելութիւնը:

Երգահանդէսին ներկայ էին քոյր կազմակերպութիւնները, ինչպէս նաեւ Կեդրոնական կոմիտէի անդամներ, որոնց ներկայութիւնը ժողովուրդին կողքին յատկանշական էր:

Կարօտ Գարողլանեան բարի գալուստի խօսքով հանդէս եկաւ՝ ներկայացնելով «Գէորգ Չաւուշ» ուխտը: Ապա ժամանակը տրամադրուեցաւ պարեղանակներու. ժողովուրդը խանդավառ՝ մասնակցեցաւ:

Երեկոն շարունակուեցաւ անա-կնկալ ելոյթով մը, երբ հայաստանցի արուեստագէտ եւ մարտիկ Մակիչ Մկրտչեան ցնցեց սրահը իր ելոյթով: Ան պատգամ մը ուղեց ժողովուրդին եւ ամփոփ կերպով շեշտեց, թէ միայն զէնքով կայ հայոց փրկութիւն ու ըսաւ, որ հայու կամքը կարելի չէ կոտրել:

Առաջին երգը նուիրուած էր Մենակին՝ գրուած Վանայ Իշխանի կողմէ: Ան Յաջորդաբար մեկնաբանեց «Մենք պէտք է կռուենք» եւ «Արամ Մանուկեան» երգերը (գրուած Յարութ Գալաճեանի կողմէ): Մակիչը դարձեալ դաստիարակիչ ելոյթով անդրադարձաւ այն սերունդին, որ զոհուեցաւ եւ ժողովուրդին նուիրեց Սարդարապատ եւ Արցախ: Վերջին երգը «Ղարիպ Ախպեր»ն էր։

Կարճ դադարէ ետք, ուշ երեկոյան հանդէս եկաւ երգիչ Գառնիկ Սարգիսեան եւ երեք ժամ՝ առանց դադարի, յեղափոխական երգերով թնթացուց ժողովուրդին սիրտերը:

Գառնիկը գրաւեց սիրտերը մանաւանդ երիտասարդներուն, որոնք շրջապատած էին բեմահարթակը եւ կը մասնակցէին երգերուն: Ան յիշեց Վիգէն Յովսէփեանը՝ իբրեւ հեղինակը շատ մը երգերու, ինչպիսին են՝ «Հայոց Մարտիկներ» եւ «Աբօ Աշճեան»ի նուիրուած երգերը: Գառնիկ Սարգիսեան շնորհակալութիւն յայտնեց «Թեհլիրեան» կոմիտէութեան՝ զինք հրաւիրելնուն համար եւ յայտնեց այն միտքը, թէ նման երեկոներ յիշատակելի կը մնան ժողովուրդի յիշողութեան մէջ: «Օտարութիւն» երգին ընթացքին ան յիշեց Համբիկ Սասունեանը եւ յիշեցուց բոլորիս, թէ Համբիկը ներկայ է մեր միտքերուն մէջ: Հայ ժողովուրդը կը սպասէ արդարութեան, որուն տակաւին Ամերիկեան դատախազութիւնը նոյն հասկացողութիւնը չունի՝ ինչպէս Գերմանական դատարանը՝ Թեհլիրեանի դատաւարութեան ատեն: Վարձքդ կատա՛ր Գառնիկ Սարգիսեան, երբ յիշեցիր Համբիկը։ Երեկոն իր գագաթնակէտին հասաւ «Արիւնոտ Դրօշ» երգով։

Շարունակությունը՝ այստեղ։ 

*

*